Kystlandsbyen Vikan

 

 

Kvenvær ligger på vestsiden av Hitra i nærhet til havet. Kvenværs- og Bispøyenes skjærgård er unik på Hitra, med en særegen natur og kulturlandskap, for det meste uberørte av moderne inngrep, og særlig godt egnet til båtliv, fiske, padling, dykking og en ellers aktiv og meningsfylt tilværelse. Vikan har historiske røtter fra før oldtiden og er det opprinnelige hovedbruket i Kvenvær og en a de første gårdene med bosetting på Hitra. Gravrøyser fra bronsealder og fram mot Vikingetiden er synlige kulturminner fra disse epokene. Her kan livet nytes i historiske omgivelser, området gir ro i sjelen og du kjenner fornyet energi fra havets kraftige og fredfulle sus.

Kvenvær er den siste gjenværende av Sør/Vest-Hitras gamle handels- og tettsteder som har en fast bosetting på over 200 personer.
Vår intensjon er å utvikle området over tid, i pakt med etterspørsel og basert på lokalsamfunnets ressurser og tradisjoner, og for å i vareta og videreutvikle øyrikets kvaliteter. Kvenvær har et stort utviklingspotensial, og dens natur- og kulturgitte kvaliteter er etterspurt av folk fra hele europa. Bebyggelsen utformes med respekt for stedets natur, kultur, historie og tradisjoner.

Kvenvær har hovedsaklig gjennom utvikling av turistnæringen, klart å videreutvikle et komplett servicetilbud - med to gjestehavner, butikk, restaurant, grendeskole, barnehage, postkontor, rorbu og hytteanlegg, bensinstasjon,ridesenter, hjorteoppdrett og ysteri/gårdsmatrodusenter. Planlagte investeringer i Skårøya leirskole og kulturformidling gjennom Prosjektet ifbm. forliset av det russiske krigskipet Jedinorog i 1760, skal formidle ny kunnskap om kystkulturen ut fra arkeologiske undersøkelser av skipsvraket ved Sæbuøya.

Planen er også en gang- og sykkelsti langs Helsøysundet – ”KYSTSTIEN” - som på sikt skal binde sammen hele bygda fra idrettsanlegg/skole i nord til kirka i sør.


Velkommen til øyriket!
 

_DSC0051.JPGBilder 13.06 042.jpgSkjermbilde 2011-09-14 kl. 00.46.05.pngrådjur maj 12 008 komp.jpgBRIMI_hitra-7093.jpg
Skjermbilde 2011-09-14 kl. 00.47.07.pngIMG_0749.JPGSkjermbilde 2011-09-14 kl. 00.46.05.png