Inspirerende aktiviteter

Skjærgården og havområdene utenfor Kvenvær kan tilby av et norgeskystens beste og mest artsrike områder for fiske. De vanligste fiskeslagene er torsk, sei, lyr, lange, uer, hyse, brosme, makrell, kveite, flyndre, laks, og sjøørret.