Vår historie siden 1870

Oldefar til dagens eier, Anton Christian Hansen Myhren f. 1846 startet handelstedet i 1870 med fiskehandel og landhandel. Johan August Faxvaag tok over virksomheten i 1925 og drev fram til 1958 da Bjarne Faxvaag tok over. Dagens eier tok over bedriften i 1991.